Goed nieuws ! 
Wij zijn,met ons project KIK aangesloten bij "Leraars zonder grenzen". Uitwisseling met andere vrijwilligers die een "school-gebonden" project hebben, kan alleen maar ten goede komen aan het uitbouwen van ons eigen project KIK.

Maar ook ... wie een storting wil doen (meer dan €40) EN een FISCAAL ATTEST wenst, kan storten op rek. BE48 5230 8027 2427 
van Leraars zonder grenzen, Jan de Graefstraat,7 Berchem 
met als mededeling : "Gift aan LzG voor Kids in Kindia".

Zij storten het dan door naar onze projectrekening : 
BE29 6528 4617 7764