In het kader van onze "scholenband" tussen Le Dauphin en basisschool Ak'Cent (Bever) vertrokken 4 leerkrachten op 16 januari 2020 voor een 14-daagse uitwisseling naar Guinée.              In overleg met de "monitrices" (kleuterleidsters) kozen we ervoor om te werken rond:

  •     verhalen vertellen

  •     co-teaching efficiënt inzetten 
     
  •     hoekenwerk in uurrooster implementeren   
      
  •     muziek

Het werd voor beide partijen een heel leerrijke ervaring! Diversiteit ten top!   Daarnaast werd er ook een ruimte aangenaam ingericht als polyvalent klasje.

De laatste dag van ons verblijf hielden we een België-Guiné" dag, het werd een uitwisseling van dans, zang, eten, vlaggen, volkslied,... 

Naast het school-leven lieten we ons ook onderdompelen in de Afrikaanse cultuur. Vooral het leven in de dorpen liet een grote indruk na. MAAR... het enthousiasme, de vriendschap, de warmte en de dankbaarheid van deze mensen laat ons NOOIT meer los!